Rekonstrukcja ucha

Operacja rekonstrukcji ucha jest wyjątkowa, ponieważ pozwala na stworzenie ucha od początku. Jest zabiegiem wykonywanym w wiodących ośrodkach w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej takich jak Polanica – Zdrój, gdzie chirurdzy doskonaląc swe umiejętności uzyskują niezwykle satysfakcjonujące rezultaty zarówno dla pacjenta jak i dla siebie. 

Zabieg rekonstrukcji ucha przywraca jego kształt, który zbliżony jest do normalnego, powodując wzrost samooceny i akceptację otoczenia, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci. Operacja przeznaczona jest przede wszystkim dla dwóch grup pacjentów. Pierwsza to osoby które utraciły ucho na skutek urazu, choroby czy wcześniejszego zabiegu. Druga grupa to dzieci z mikrocją. 

Mikrocja – w dosłownym tłumaczeniu małe ucho – jest wadą wrodzoną polegającą na nieprawidłowym wykształceniu małżowiny usznej. Dwukrotnie częściej dotyka chłopców oraz dwukrotnie częściej występuje po stronie prawej. Wyróżnia się 4 typy mikrocji w zależności od stopnia niedorozwoju ucha, z których najcięższym jest całkowity brak małżowiny usznej (anocja). Mikrocja może występować jednostronnie (90% przypadków), obustronnie lub być składową innych wad wrodzonych i zespołów (HCFM – połowiczy niedorozwój twarzy, zespół Treacher – Collinsa, zespół Goldenhara). 

Operacja rekonstrukcji ucha jest dwuetapowa. 

Pierwszy etap polega na odtworzeniu kształtu małżowiny usznej. W tym celu chirurg plastyk pobiera chrząstkę z łuku żebrowego pacjenta, aby „wyrzeźbić” z niej ucho. Następnie tak uzyskany nowy szkielet ucha umieszcza się pod skórą w miejscu brakującej małżowiny.  Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Trwa około 3 godzin. Cięcia są przeprowadzane – jedno w okolicy łuku żebrowego, drugie w okolicy nowego ucha. Po operacji może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, które zanikają z czasem. Tkliwość ucha może utrzymywać się kilka tygodni, a nawet miesięcy. 
Drugi etap rekonstrukcji ucha przeprowadza się po 3-6 miesiącach. Polega na oddzieleniu małżowiny usznej od skóry głowy za pomocą przeszczepu skóry. Przeszczep skóry pobierany jest z pachwiny (blizna ukryta w bieliźnie). Operacja trwa ok. 1,5 godziny i przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. 

Aby uzyskać lepszy efekt oddzielenia ucha:
 • w pierwszym etapie rekonstrukcji chirurg plastyk zaszywa pod skórą na klatce piersiowej kawałek chrząstki (korzysta się z cięcia potrzebnego do pobrania łuku żebrowego)
 • w drugim etapie rekonstrukcji, aby ucho bardziej odstawało podkłada się pod nie ww. chrząstkę
 • chrząstkę pokrywa się ukrwioną tkanką (powięzią skroniową) przemieszczoną spod skóry głowy (mogą być potrzebne dodatkowe niewielkie cięcia ukryte we włosach) 
 • na chrząstkę i ukrwioną tkankę wszywa się przeszczep skóry pobrany z pachwiny

Po operacji może wystąpić obrzęk i zaczerwienienie, które zanikają z czasem. Po 2-3 tyg należy masować bliznę w pachwinie, ew. stosować preparaty na blizny.

Przed zabiegiem wymagana jest konsultacja, w trakcie której:
 • przeprowadzany jest wywiad lekarski oraz badanie i określane wskazania do operacji
 • omawiane są oczekiwania pacjentki/pacjenta 
 • planowany i omawiany jest zakres działań chirurgicznych oraz opieki pooperacyjnej
 • ustala się termin operacji oraz jej cenę

Przed zabiegiem pacjentka/pacjent musi być w dobrym stanie ogólnym zdrowia. W przypadku dzieci minimalny wiek wykonania operacji to 10 lat, a obwód klatki piersiowej min. 60 cm (dzieci młodsze mogą nie mieć wystarczającej ilości chrząstki żebrowej do odtworzenia ucha). Konieczne jest również wykonanie podstawowych badań: EKG, morfologia krwi, poziom elektrolitów, układ krzepnięcia krwi (APTT, PT, INR), poziom glukozy  i inne badania jeżeli będą potrzebne, po konsultacji z chirurgiem plastykiem.

WAŻNE  !
 • przed operacją w znieczuleniu ogólnym pacjent powinien być na czczo minimum 6 godzin.
 • co najmniej 2 tygodnie przed operacją nie wolno stosować aspiryny oraz innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy. Nie wolno stosować także innych preparatów wpływających na krzepnięcie krwi (zioła, czosnek i in.)
 • 3 dni przed operacją nie wolno stosować leków p/bólowych: paracetamolu, pyralginy i leków typu NLPZ (np. Ketonal, Ibuprofen, Naproxen i inne)
 • co najmniej 3 tygodnie przed planowaną operacją nie wolno palić tytoniu
 • PRZED PLANOWANĄ OPERACJĄ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ WSZELKIE DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE ORAZ POINFORMOWAĆ O ZAŻYWANYCH LEKACH I WYSTĘPUJĄCYCH UCZULENIACH

Chirurgia
Rekonstrukcyjna

Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna od kilku tysięcy lat była dedykowana chorym cierpiącym z powodu wszelkich ubytków i deformacji ciała, spowodowanych wadą wrodzoną, urazem lub nowotworem. Działania chirurgii rekonstrukcyjnej skupione są na poprawie funkcji i przywróceniu normalnego wyglądu.

Rekonstrukcja ucha »

Rekonstrukcja piersi »

Korekcja porozszczepowych zniekształceń nosa i wargi

Usuwanie zmian skórnych

Korekcja blizn

Zabiegi

W mojej prywatnej praktyce lekarskiej oferuję Państwu doświadczenie i kompetencje, które zdobywam pracując od wielu lat w wiodącym ośrodku chirurgii plastycznej – Polanicy Zdroju.

Chirurgia Plastyczna Chirurgia plastyczna więcej
Medycyna Estetyczna Medycyna estetyczna więcej
Chirurgia Rekonstrukcyjna Chirurgia rekonstrukcyjna więcej